Mënyra e të folurit përcakton pozitën tënde në shoqëri – Halil Avdulli