Mësim Besim – Ora e dytë (Video)


02 – Mësim Besim –
Ora e dytë – Muaji i Ramazanit
Fadile Bajoku Beqiri
www.mesazhi.com