Nëse jeni përmalluar për një recitim të bukur të Kuranit (VIDEO)

Në namazin e teravisë – Ramazani 2017

Lexim nga Kaptina Isra

Lexues: Hasan Saleh