Nëse ne nuk blejmë produkte serbe, as bizneset nuk i importojnë ato produkte