Nëse të gëzon e mira dhe të shqetëson e keqja, je besimtar!!

Thuaj: “Me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij – vetëm me këto le të gëzohen!
Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë.”