Nis fushata vetëdijesuese kundër migrimit të parregullt

Sot fillon projekti i binjakëzimit “Forcimi i institucioneve të Kosovës në menaxhimin efektiv të migrimit”, me të cilën nis fushata për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi rreziqet e migrimit të parregullt.

Në kuadër të projektit të binjakëzimit të financuar nga BE-ja “Forcimi i institucioneve të Kosovës në menaxhimin efektiv të migrimit”, i zbatuar nga institucionet partnere nga Holanda, Austria dhe Suedia dhe në partneritet me Ministrinë e Punëve të Brendshme, po fillohet një fushatë e rritjes së ndërgjegjësimit publik në mesin e qytetarëve të Kosovës mbi rreziqet e migrimit të parregullt.