Njeriun e plotë e përbëjnë vetëm burri dhe gruaja bashkë – Halil Avdulli