n’PIKETË – Njeriu Bashkëkohor dhe Feja (VIDEO)

n’PIKETË me Adnan Shalën
Tema: Njeriu Bashkëkohor dhe Feja
Ligjërues: Nexhmedin Ademi & Rijad Imeri