#KANDILI – Kthimi në origjinë (VIDEO)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7jo1L3QtxDQ] Emisioni Kandili me Hamit Kamberin Tema: Kthimi në origjinë Ligjërues: Sadush Tahiri

#KANDILI – Durimi shije e hidhur, kujtim i ëmbël (VIDEO)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jzx2M1qs2vU] Emisioni Kandili me Hamit Kamberin Tema: Durimi shije e hidhur, kujtim i ëmbël Ligjërues: Ferid Piku

#KANDILI – Ai është Zot në qiell dhe në tokë (VIDEO

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9njLDvjxLvM] Emisioni Kandili me Hamit Kamberin Tema: Ai është Zot në qiell dhe në tokë Ligjërues: Hysamedin Abazi & Ferid Piku