#KANDILI – Agjërimi (VIDEO)

Emisioni Kandili me Hamit Kamberin
Tema: Agjërimi
Ligjërues: Halil Avdulli – Fahrudin Hashani – Bedri Syla