#KANDILI – Ai është Zot në qiell dhe në tokë (VIDEO

Emisioni Kandili me Hamit Kamberin
Tema: Ai është Zot në qiell dhe në tokë
Ligjërues: Hysamedin Abazi & Ferid Piku