Rezistencë ndaj ndryshimit – KANDIL 1

KANDIL
Edicion special për Muajin e shenjtë të Ramazanit
Rezistencë ndaj ndryshimit
Hoxhë Halil Avdulli & Hoxhë Halil Ademi