Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 18 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=68gBwHzk1rw]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 17 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FNVtXArOX4w]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 16 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0pEJggFRUHg]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 15 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=j9189ZY7nLU]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 14 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UyKQvj4Q0n0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 13 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mmj75Un-0h0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 12 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2HAHStmUI2E]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 11 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tY2Jl2O5n-c]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 10 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mRbONn0KBP0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 9 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rBGw4tt00MY]