Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 3 (Video)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i tretë

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi 4 (Video)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i Katërt