Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 3 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Y6Poage_W-k] Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i tretë

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 13 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mmj75Un-0h0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi 4 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0-dgriKnRzM] Emisioni Udha e shkronjave të Kur'anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti Mesimi i Katërt

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 14 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UyKQvj4Q0n0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 10 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mRbONn0KBP0]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 20 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ezuXV67JfVE]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 9 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rBGw4tt00MY]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 16 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0pEJggFRUHg]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 5 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=pIhacC_7o8g]

Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi i 19 (Video)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XFKRIvLEcDk]