Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 1 (VIDEO)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur’anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti
Mesimi i parë