Udha e shkronjave të Kur’anit – Mësimi 4 (Video)

Emisioni Udha e shkronjave të Kur’anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti
Mesimi i Katërt