Udha e shkronjave të Kur’anit – Mesimi 3 (Video)


Emisioni Udha e shkronjave të Kur’anit me Hoxhë Ekrem Ahmeti
Mesimi i tretë