n’PIKETË – Pasojat shëndetësore dhe ekonomike të Covid 19 (VIDEO)

n’PIKETË me Adnan Shalën
Tema: Pasojat shëndetësore dhe ekonomike të Covid 19
Ligjërues: Vildane Goga Çmega & Mexhit Sallauka