“Për Kosovën” pjesë nga hutbja e xhumasë. Ligjëron Sabaudin Jashari