Perse cilësohet kaptina Jusuf nga tregimet më të mira?

Perse cilësohet kaptina Jusuf nga tregimet më të mira?

Sepse na mësonë se:

I burgosuri do të lirohet;

I semuri do të shërohet ;

I humburi do të kthehet ;

I merzituri do të gëzohet; dhe

Dhimbja do të kaloj.

Sprova është ne të mirën e besimtarit.

Me Zotin, nuk humbet asnjë shpresë, andaj mos e humbisni  shpresën dhe besimin ne Zot.

Mos e mbani tokën në kokë perderisa Zoti e ka bërë atë nën këmbët tuaja ..

Musai si foshnje nuk u mbyt ne ujë perkundër dobësisë së tij!

Ndersa  Faraoni u mbyt në kulmin e fuqisë së tij!

Ai që është me Zotin nuk do ta dëmtojë dobësia e tij, ndersa kush nuk është me Zotin, nuk do të përfitojë nga fuqia e tij !!

Ky është pra besimi ne Zot.