Prej paragjykimeve për shami, e deri tek sfidat, rrëfimi emocionues i Kaltrinë Zenelit