Qeveria e Kosovës nëpërmjet Shoqatës Bëmirëse “Bereqeti” ndihmon familjet në nevojë

Behxhet Ajvazi