Rreth 130 nxënës përfunduan me sukses shkollimin në Medresenë “Alauddin”