Sa paradoksal që jemi…?

Sa paradoksal që jemi…?

Në njërën anë festojmë festën e fëmijëve, 1 Qershorin, ndërsa në anën tjetër miratojmë ligje që janë në kundërshtim me këtë festë.

E po harrojmë se fëmija, për një çift bashkëshortor, është si qershia mbi tortë andaj lusim Zotin xh.sh që asnjë bashkëshort të mos e privoj nga një kënaqësi e tillë, ngase kjo është mundësia e vetme për të ruajtur sojin e tij!

Nga: Artan Musliu