Si dhe sa po lexohet, ju tregojnë shtepitë më të mëdha botuese (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=7xX2-paNCzs&feature=youtu.be

Të lexuarit konsiderohet si një prej virtyteve më të mëdha të njerëzimit. Me shpikjen e makinerisë së shtypit, ndryshoi gjithcka, nga informacioni e deri tek marëdhëniet ndërnjerëzore. Kosova ka pasur një histori të ndalimit të shtypjes së gazetave, librave dhe materialeve informative, gjë që ka ndikuar bindshëm që një gjeneratë e tërë të mos e ketë të theksuar shprehinë e të lexuarit. Por cfarë thonë përfaqesuesit më të mëdhenj të shtëpive botuese në Kosovë? Sa janë ata të kënaqur me lexuesin bashkëkohor, dhe a shohin dallime mes gjeneratave? Dhe më e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, cfarë është fenomeni “best seller” sipas tyre? A është vetëm një “truk” marketingu, apo vlerësim i denjë i kritikës? Vlerësojeni përmes stories së mesazhi.com se cfarë dhe si po lexohet! /MESAZHI/