Simptomat e hershme të cilat mund të jenë shenja të demencës

Demenca është një grup simptomash që mund të ndodhin për shkak të një sërë faktorësh të mundshëm. Simptomat e demencës përfshijnë dëmtime në të menduar, komunikim dhe kujtesë.

1. Ndryshime të kujtesës afatshkurtër

Problemet me kujtesën mund të jenë një simptomë e hershme e demencës. Ndryshimet janë shpesh delikate dhe kanë tendencë të përfshijnë kujtesën afatshkurtër. Një person i moshuar mund të jetë në gjendje të mbajë mend ngjarjet që kanë ndodhur vite më parë, por jo ato që ndodhën në mëngjes.

2. Vështirësi në gjetjen e fjalëve të duhura

Një simptomë tjetër e hershme e demencës është përpjekja për të komunikuar mendimet. Një person me demencë mund të ketë vështirësi të shpjegojë diçka ose të gjejë fjalët e duhura për të shprehur veten.

3. Ndryshimet në humor

Ndryshimi i humorit është gjithashtu i zakonshëm. Së bashku me ndryshimet e humorit, mund të ketë ndryshim në personalitet. Një lloj tipik i ndryshimit të personalitetit që vihet re është një kalim nga të qenit i ndrojtur në person krejt tjetër.

4. Mungesa e interesit

Një person mund të humbasë interesin për hobi ose aktivitete, mund të mos dojë të kalojë kohë me miqtë dhe familjen ose të duket si pa emocione.

5. Vështirësi në përfundimin e detyrave normale

Një ndryshim në aftësinë për të përfunduar detyrat normale mund të tregojë se dikush ka demencë të hershme.

6. Konfuzion

Dikush në fazat e hershme të demencës shpesh mund të ngatërrohet. Kur kujtesa, të menduarit ose gjykimi pëson ndryshime, konfuzioni mund të shkaktohet pasi ata nuk mund të mbajnë mend fytyrat, të gjejnë fjalët e duhura ose të bashkëveprojnë normalisht me njerëzit.

7. Vështirësi në ndjekjen e rrëfimeve

Ashtu si gjetja dhe përdorimi i fjalëve të duhura bëhet e vështirë, njerëzit me demencë ndonjëherë harrojnë kuptimet e fjalëve që dëgjojnë ose kanë vështirësi që të ndjekin programet televizive ose bisedat e të tjerëve.

8. Mungesa e orientimit

Kjo mund të nënkuptojë mosnjohjen e objekteve dikur të njohura dhe harrimin e udhëzimeve të përdorura rregullisht.

9. Përsëritja

Përsëritja është e zakonshme në demencë për shkak të humbjes së kujtesës dhe ndryshimeve të përgjithshme të sjelljes. Personi mund të përsërisë detyrat e përditshme, të tilla si rruajtja, ose mund të bëjë veprime duke u fiksuar pas tyre.

10. Përshtatja me ndryshimet

Për shkak të ndryshimeve, ata mund të dëshirojnë rutinën dhe të kenë frikë të provojnë përvoja të reja. Vështirësia në përshtatjen ndaj ndryshimit është gjithashtu një simptomë tipike e demencës së hershme.