Sinqeriteti, dashuria dhe shpresa, në raportet tona me Zotin – Halil Avdulli