“Të gjithë jeni prej Ademit e Ademi është prej dheut….”.

“Të gjithë jeni prej Ademit e Ademi është prej dheut….”.
Kështu të tha ty Muhamedi s.a.v.s., sa herë që krenohesh pranë vëllaut tënd dhe i thua:
-Unë jam i bardhë e ti i zi
-Unë jam i pasur e ti i varfër
-Unë jam i këtij fisi e ti je i atij fisi
-Unë jam nga qyteti e ti je nga fshati.
Mos harroni se të gjithëve një tokë po na mbanë, e i njejti diell po na ndriçon!

Prof. Driton Arifi