Unë dhe Kurani përpjekje për të kuptuar – Kaptina e parë El-Fatiha

Dr. Xhasim Sultan

Kaptina e parë El-Fatiha

Në hyrje të Kuranit e gjeni hartën orientuese për çdo gjë që do të vij pas.

Kjo hartë, posedon 9 direktiva kryesore:

1. “Bismilahi” simbolizon zgjedhjen fillestare për një perspektivë gjithëpërfshirëse të jetës,

2. Baza kryesore e marrëdhënies së Krijuesit me krijesat e Tij është mëshira,

3. Mëshira e Zotit përfshinë gjitha botët,

4.Projekti i fesë është të përcjell mëshirë për gjithë botën,

5. Koncepti i Ditës së Fundit nënkupton drejtësi absolute, efektivitet dhe kujdes të shtuar në këtë botë,

6. Koncepti i adhurimit në Kuranin Fisnik nënkupton çdo vepër e mirë e destinuar për Zotin,

7. Koncepti i mbështetjes (ndihmës) është thelbësor për tu përballur me vështirësitë e jetës,

8. Rruga e atyre që Zoti i ka bekuar përcaktohet apo përkufizohet me punën e të mirëve,

9. Paralajmërim për rrezikun e prishjes së ndërgjegjes dhe lajthitjes së rrugës.

Marrë nga libri:

Unë dhe Kurani përpjekje për të kuptuar

Nga: Dr. Jassim Sulltan (Dr. Xhasim Sultan)