AUV-i në aksion për t’i kontrolluar produktet që ekspozohen në diell

Lamir Thaçi

Në gjashtë mujorin e parë të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), ka asgjësuar rreth 42 mijë kg produkte me origjinë shtazore dhe rreth 40 mijë kg me origjinë bimore, raporton Ekonomia Online.

Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), Lamir Thaçi, në një prononcim për Ekonomia Online, ka thënë se janë shumë strikt ndaj produkteve që nuk ruhet në vendet të errëta por ekspozohen në diell.

Sipas tij, në gjashte mujorin e parë të këtij viti janë asgjësuar rreth 42 mijë kg produkte me origjinë shtazore ku hyjnë mishi, qumështi dhe vezët, 40 mijë kg produkte me origjinë bimore dhe 72 mijë litra pije të asgjësuara.

“Ne asnjëherë nuk lejojmë që produktet të cilat kërkojnë kritere për ruajtjen e vendeve të errëta nuk duhet t’i nënshtrohen ekspozimit në diell. Ne kemi kryer kontrolle dhe kemi larguar produkte nga shitja pikërisht për arsye se kanë qenë të ekspozuara ën diell dhe po ashtu do të vazhdojmë me kontrolle edhe në ditët në vijim kudo që hasim produkte do të largohen nga aty dhe do të bëhet konfiskimi dhe asgjësimi i tyre. Të gjitha produktet që gjenden në treg duke u shitur i plotësojnë kushtet për konsum sepse në të kundërtën nuk do të gjendeshin në treg sepse kudo që hasim produkte të dyshimta ato largohen nga ana e inspektoratit dhe asgjësohen ndaj palëve të cilat tentojnë të shesin produkte të dyshimta gjithmonë iniciohet fletëparaqitje në gjykatë”.

“Deri më tani ne kemi asgjësuar rreth 42 mijë kg produkte me origjinë shtazore ku hyjnë mishi dhe nënproduktet e mishit, qumështi dhe vezë dhe po ashtu kemi asgjësuar rreth 40 mijë kg produkte me origjinë bimore dhe janë rreth 72 mijë litra pije të asgjësuara. Por të gjitha janë vlerësuar nga ana e inspektorit që nuk i plotësojnë kushtet për konsum dhe ne në secilin rast kemi vepruar me largim nga tregu pastaj me asgjësim të tyre ndaj palëve të cilat kanë tregtuar produkte të dyshimta gjithmonë iniciohet fletëparaqitja për gjykatë dhe për masën ndëshkimore pastaj vendos gjykata”, tha Thaçi.

Ai tha se kanë bashkëpunim me komunat dhe për shumë vite kanë kërkuar rritjen e numrit të inspektorëve.

Thaçi theksoi se ka pasur raste kur kanë hasur në produkte pa afat gjatë kontrolleve zyrtare, ku ndaj palëve janë iniciuar largimet e produkteve nga tregu dhe janë proceduar për gjykatë. Megjithatë, ai shtoi se ka një numër të madh të fletë paraqitjeve që kanë dërguar në gjykatë gjë e cila vendos për masën ndëshkimore.

“Ne jemi duke kryer inspektime të rregullta, kemi plane nacionale për kontroll dhe frekuenca e kontrollit bazohet në këto plane. Është mundësia që inspektorët në secilën rast që kanë dyshime ose çdo lajmërim që na vije nga organizata të ndryshme ndërkombëtare mbi dyshimet për produktet të caktuara apo ankesa të konsumatorit ne i trajtojmë me shpejtësi dhe kurdo që vërtetohet që produkti nuk i plotëson kushtet për konsum ai largohet nga tregu dhe asgjësohet. Ne kemi numër të vogël të inspektorëve në gjithë territorin e Kosovës dhe në vazhdimësi kemi bërë kërkesë që të rritet ky numër. Sigurisht që kemi bashkëpunim të mirë me shumicën prej komunave me hapësirat dhe vendet ku ne nuk arrijmë që të kemi kapacitete për të mbuluar atëherë gjithmonë e njoftojmë komunat apo inspektorët lokal për të dalë në teren dhe për të kryer kontrolle. Ne për shumë vite radhazi kemi paraqitur kërkesë për rritje të numrit të inspektorëve në të tri sektorët sepse ka mungesë të numrit të inspektorëve por me këto kapacitete që kemi jemi duke ia dalë mirë. Ka pasur raste kur kemi hasur në produkte pa afat gjatë kontrolleve zyrtare dhe gjithmonë ndaj palëve ne iniciojmë procedurën e largimit të produktit nga tregu, asgjësimin dhe lëndën e kompletuar me të gjitha dëshmitë dhe argumentet ne e procedojmë për gjykatë. Ne kemi një numër të madh të fletë paraqitjeve që kemi dërguar në gjykatë dhe gjykata vendos për masën ndëshkimore”. /ekonomiaonline