BIK në përfundim të therjes së afër 20 mijë kurbanëve