Cilat janë pasojat psikologjike brenda familjes së një personi që vuan nga demenca?

Në të gjitha familjet, ka burime konflikti në baza ditore që zgjidhen pak a shumë mirë në varësi të aftësisë së anëtarëve për të zgjidhur problemet. Kur një person vuan nga demenca, argumentet dhe tensionet mes anëtarëve të familjes rriten.

Kjo është për shkak të faktit se demenca përfshin shfaqjen e shumë stresuesve që më parë nuk ekzistonin. Së pari, zakonisht mungon informacioni për sëmundjen. Përveç kësaj, është e vështirë të përcaktohet se si do të evoluojë, gjë që krijon pasiguri të madhe tek anëtarët e familjes.

Nga ana tjetër, vëmendja që një person me demencë zakonisht ka nevojë përfshin shpenzime të mëdha; Madje mund të jetë e nevojshme të punësohen njerëz për t’u kujdesur për të ose për ta vendosur në një banesë për të moshuarit. Konfliktet mund të lindin edhe sepse nuk ka kohë të mjaftueshme për t’u kujdesur për anëtarët e tjerë të familjes.

Çfarë ndodh kur një person ka demencë dhe konflikte brenda familjes?

Bllokimi i komunikimit midis anëtarëve të ndryshëm të familjes është arsyeja kryesore që pengon gjetjen e një alternative që mund të kënaqë të gjithë.

Ky bllokim e bën të vështirë për disa anëtarë të familjes të shprehin se si ndihen dhe çfarë mendojnë për demencën. Ndonjëherë është edhe krejtësisht e pamundur për ta. Por kjo nuk është e gjitha, mund të ketë edhe frikën për t’u kërkuar ndihmë të tjerëve nëse lind një argument.

Nga ana tjetër, fëmijët mund të kenë pasur probleme në të kaluarën me personin që tani është i sëmurë. Kjo mund të çojë në shfaqjen e ndonjë faji dhe të bëjë që dikush t’u përgjigjet më agresivisht anëtarëve të tjerë të familjes.

Çfarë mund të bëhet për të zgjidhur konfliktet për shkak të demencës?

Fakti që një nga anëtarët e familjes vuan nga demenca do të jetë një situatë komplekse për të gjithë, por është e mundur të minimizohet ndodhja e konflikteve që përfundojmë duke shpjeguar. Prandaj është e rëndësishme të ndryshohen të gjitha këto dinamika të dëmshme që ndikojnë në proces.

Në këtë logjikë, rëndësia e punës në komunikim është jetësore. Të jemi në gjendje të shprehim emocionet dhe opinionet tona rreth sëmundjes do të na ndihmojë të zgjidhim grindjet e ndryshme. Nga ana tjetër, nuk duhet të harrojmë se sa më shumë familja të jetë e bashkuar, aq më e lehtë do të jetë dhe aq më shumë mbështetje dhe angazhim mes anëtarëve të ndryshëm do të jetë i rëndësishëm.

Përveç kësaj, aftësia për t’u përshtatur në mënyrë fleksibël me ndryshimet në rolet dhe zakonet që mund të ndodhin nxit cilësinë e mbështetjes dhe mënyrën e kujdesit të pacientit. Së fundi, është e rëndësishme të jesh në gjendje të marrësh vendime në një mënyrë të përqendruar. E gjithë kjo do ta ndihmojë familjen të përshtatet më mirë me demencën dhe të vuajë më pak prej saj.