Foto që dëshmojnë se sa është shkatërruar Aleppo

Fotot e meposhtme jane te siguruara nga New York Times, dhe dëshmojnë shkallën e shkatërrimit të qytetit sirian që dikur njihej si djep i qytetërimeve.

 CreditSebastián Liste/Noor Images, for The New York Times

 CreditSebastián Liste/Noor Images, for The New York Time
Photo

The destroyed citadel in Aleppo’s Old City. CreditSebastián Liste/Noor Images, for The New York Times
Photo

ACreditSebastián Liste/Noor Images, for The New York Times