Freskia bën therrjen e Kurbanëve

Edhe këtë vit Fondacioni Freskia bën organizimin e therrjës së Kurbanëve. Në njoftimin në Facebook thuhet:

“Fondacioni Freskia njofton të gjithë të interesuarit se edhe këtë vit do të bëjë organizimin e therjes së kurbanëve. Shpërndarja e të cilëve do të bëhet tek familjet e jetimëve, familjet skamnore, familjet në nevojë dhe familjet nën asistencë sociale.
Kurbani është amaneti i juaj dhe si i tillë është obligim për ne. Andaj, mos hezitoni t’i bashkangjiteni karavanit tonë të bamirësisë…”
Po ashtu aty përfshihen të dhënat bankare
Bank Name: NLB Bank
SWIFT CODE: NLPR XK PR
iBAN CODE: Xk051701001600074675
Beneficiary Name:
FONDACIONI FRESKIA

Me respekt
Fondacioni Freskia