I keni dhënë të pijë dhe e keni ndërruar, por a mbaruat punë me beben?

Nënave të reja shpesh ju thonë se nëse e keni ushqyer fëmijën, e keni bërë të gogësij, e keni ndërruar pelenën e tij/saj, atëherë lëreni fëmijën të qajë pasi të gjitha kushtet i janë plotësuar.

Por, në fakt, do të ishte mirë që këtyre deklaratave të ju përgjigjeshin vet nënat e reja duke u thënë:

“Unë kam lindur një bebe, e jo një sistem tretës. Fëmija im ka trurin, i cili kërkon të mësoj BESIMIN, dhe ka zemrën, e cila kërkon të mësoj DASHURINË. Prandaj, unë do ti plotësoj të gjitha nevojat e fëmijës tim, qofshin ato nevoja emocionale apo fizike. Po, pasi e qara është mjet i komunikimit, e jo mjet i manipulimit”.

L.R. Knost. “Whispers Through the Time”