Koha për t’u ndarë nga gënjeshtra!

Muhamed Bardhyl Sytari