Marshi solidaritetit nga nxënësit e shkollës Ismail Qemali