Mësim Besimi – Ora e parë (Video)


01 – Mësim Besim – Ora e parë
Çka është Islami
Fadile Bajoku Beqiri