“Mirë se vini në shekullin 21!

Ahmed Halid Teufik

Kur, marrëdhëniet intime haram (të ndaluara) janë falas, ndërsa ato hallall (martesa e lejuar) shumë shtrenjtë!
Ku, ardhja e picës është më e shpejtë, se sa makina e ambulancës!
Ku, humbja e celularit është më e rëndë, se sa humbja e nderit dhe fisnikërisë, e ku rrobat përcaktojnë vlerën e personave!
Ku, besa dhe njerëzit e saj, janë kthyer në modë të vjetër!
Ku, pasuria është simboli i lirisë, drejtësisë dhe barazisë!
Mirë se vjen në këtë epokë të zezë!
Ku rrena (gënjeshtra) është kthyer në modë, tradhtia në zgjuarsi dhe varfëria në të metë!”
_______________
Ahmed Halid Teufik

Nga: Lavdrim Hamja