Muslimanët sot festojnë Vitin Hixhri

Profeti s.a.v.s ishte shpërngulur fizikisht nga Mekka për në Medine për të filluar shtetndërtimin dhe fillimin e një e epoke të re të historisë.

Një ngjarje e till kishte ndodhur si sot e 1439 vite më parë andaj le të jetë sot dita kur ne do të shpërngulem nga mëkatet për në devotshmëri për të filluar një jetë të re dhe ndërtim të personalitetit të mirëfilltë të myslimanit ideal-bashkëkohorë./MESAZHI/