Një francez pas vizitës që i bëri Turqisë pranon islamin

0
Emile në prani të dëshmitarëve shqiptoi shehadetin dhe si musliman mori emrin “Emin” Shtetasi francez 85-vjeçar Emile Zehnder, i cili kishte ardhur në qytetin Elazığ...

Ndërron jetë myftiu i Trakisë, Ahmet efendi Mete

0
Largimi nga kjo botë i myftiut të Trakisë, Ahmet efendi Mete, ka krijuar një boshllëk të madh në komunitetin musliman që jeton në këtë...

Eci 3 vjet në këmbë nga Afrika e Jugut deri në Mekë për të...

0
Haxhiu i ardhshëm Saheed ka ecur 3 vite në këmbë nga qyteti Cape Town i Afrikës së Jugut për të mbërritur në Mekë të...

Dita e Arafatit – Mësoni vlerën dhe mirësinë e kësaj dite

0
Pyetje:”Dua të di diçka më shumë lidhur me vlerën e ditës së Arafatit dhe nëse lutjet janë të pranuara në këtë ditë!” Përgjigje:”Thotë shejh Jusuf...

12 vjeçari nga Dragashi, haxhiu më i ri kosovar

0
Mbi 700 kosovarë kanë marrë rrugën drejt vendeve të shenjta për ta kryer haxhin. Këtij karvani të besimtarëve i është bashkëngjitur edhe Zylfi Krasniqi...

Vlera e 10 ditëve të Dhul-Hixhes

0
Allahu i Madhëruar në suren El-Fexhr betohet: “Pasha Agimin! Pasha dhjetë netët! Pasha çiftin dhe pasha tekun!”. Në komentim të këtyre ajeteve Ibn Abasi shpjegon:...

Dhjetë ditët më të mira të dynjasë

0
Allahu i Madhëruar thotë: “Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët.”.El-Fexhr, 1-2. “Dhjetë netët” janë dhjetë ditët e Dhulhixhes. Kjo është fjala e...

Dhjetë ditët e para të Dhul Hixhes janë të shenjta?

0
Pyetje:”Transmetohet se Profeti a.s ka thënë:” Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura tek Zoti, sesa këto dhjetë ditë." Shokët...

Gjashtë ditët e Shevalit, sevapi dhe si agjërohen

0
Në një hadith që citohet në librin “Nejlul Eutar”, thuhet se Ebu Ejub Ensari e ka dëgjuar Profetin a.s të thotë:”Kush agjëron Ramazanin dhe...

Urimi i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, me rastin e festës së Fitër-Bajramit

0
Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon Zotit të botëve, Atë e madhëron çfarë ka në Tokë e çfarë ka në qiej, Ai...