Rindërtohet xhamia dhe mejtepi “Mulla Idriz Gjilani” në fshatin Dunav

Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjilan njofton opinionin se është rindërtuar xhamia dhe Mejtepi -Shkolla “Mulla Idriz Gjilani” në fshatin Dunav.

Manifestimi i hapjes do të organizohet më datë 16.02.2023, ditën e enjte duke filluar në ora 12:00.