Përcillet për në amshim mulla Mahmut ef. Asllani – VIDEO