Poezi për Isranë dhe Miraxhin

ISRAJA DHE MIRAXHI… Nga Ilmi Rexhepi

Dëgjo për Natën e Israsë dhe të Miraxhit

për ngjarjen që me Kuran e përjetshme mbeti

dije që, ku piqet njohja e krijesave me të përtejmen,

këtë kufi e ka kaluar, i vetmi në botë, yni Muhamedi

 

E mori zemërdëlirin

Buraku vetëtimi

që hidhte të parat këmbë

sa i mbërrinte shikimi

 

Shumë libra janë shkruar

hollësira janë dhënë të asaj ngjarjeje

që nuk ishte e shtrirë shumë në kohë

veçse në një pjesë nate

 

Vendi s’do t’i ftohej

koha mbase nuk i vlejti

atë natë do t’i jepej dhe çdo mrekulli

që i ishte dhënë më parë ndonjë pejgamberi

 

Shpejto Burak hapat

ço Resulin te Mesxhidulaksaja

t’i falë dy rekate e të zgjedhë qumështin

të mbarojë plot kuptim Israja

 

Aty do të manifestohet tradita

do të të lidhë siç lidhnin para tij pejgamberia

aty do të vërtetohet e veçanta e tonit ymet

fitreja – natyrshmëria

 

Mbaro Isra, nis Miraxh,

po pret Ademi, Jahjaja dhe Isai,

Jusufi, Idrisi që u ngrit lart,Haruni,

Musai dhe Ibrahimi, alejhim selamullahi!

 

Shtatë portat e shtatë qiejve

menjëherë hapeshin nga engjëjt rojtarë

në to pa dhe u çmall rend me të dërguarit

pastaj Bejtulmamurin dhe Sidretulmuntehanë

 

Kështu nganjëherë i ndodh robit

në tokë t’ia zënë diellin

ndonëse ka të hapshme

portat e qiellit

 

Natën e Miraxhit, siç dihet,

u bënë farz pesëdhjetë namaze,

pastaj u hoqën nëntë hise prej tyre

për aq sa edhe na u ngritën krejt sevapet

 

Ndieje lehtësinë

që na u bë Natën e Miraxhit

dhe kujto fjalën e të Dërguarit

që namazi është miraxhi i besimtarit

/Ilmi Rexhepi/