Policia: Zbatuam vendimin e gjykatës për largimin e banorëve

Policia e Kosovës ka njoftuar se asistenca e ofruar në lagjen Dardania në Prishtinë, pë lirimin e banesave të uzurpuara janë ndërmarrë veprime ligjore për ofrimin e asistencës në ekzekutimin e vendimit sipas kerkesës dhe procedurave ligjore.

Policia e Kosovës informon opinionin e gjerë dhe mediat, se duke u bazuar në shkresën zyrtare dërguar nga autoritetet kompetente, respektivisht nga Gjykata Themelore në Prishtinë tek Policia e Kosovës, me ç’rast është kërkuar asistencë në lagjen Dardania në Prishtinë, janë ndërmarrë veprime ligjore për ofrimin e asistencës në ekzekutimin e vendimit sipas kerkesës dhe procedurave ligjore.

Policia e Kosovës sqaron edhe njëherë opinionin dhe mediat se në këtë çështje jemi të angazhuar sipas detyrimeve ligjore që ka Policia e Kosovës në zbatimin e vendimeve të Gjykatave kompetente në vend, dhe se qëllimi i veprimeve policore në këtë rast është për të ofruar siguri për zyrtarët e autorizuar të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe zyrtarëve të tjerë gjatë procedurës në zbatimin e vendimeve ligjore, ruajtja e rendit, qetësisë publike dhe ndërmarrja e masave ligjore ndaj secilit që cenon rendin dhe sigurinë.