Prania e Resulullahut (a.s), siguri për njerëzimin!