Promovohet libri “Histori e Qytetërimit islam”

Promovim i librit Histori e Qytetërimit islam