Ramazani, momenti më i mirë për të arritur grada më të larta para Zotit

Prof. Ekrem Maqedonci

Ramazani është momenti më i mirë për të arritur grada më të larta para Zotit, qoftë duke vepruar mirë, apo edhe duke u larguar nga të këqijat.
Pejgamberi a.s. na tregonte se në këtë muaj kemi një ofertë të qartë për përmirësim, e cila është: “O dëshirues i të mirës fillo e puno, dhe o dëshirues i të keqes largohu e ndalo”!
Prandaj nuk na mbetet tjeter veç të themi: “Zot na mundëso”!

Nga: Ekrem Maqedonci