Shefati dhe “shkumë si shkuma e detit”

Hytbeja e xhumasë, më 8 tetor 2021, në xhaminë e Parrucës, Shkodër.