Shembull mbreselenes i humanitetit

Një shoqatë turke dërgoi dhurata për fëmijët në Sudan. Në video shihen pamje jashtëzakonisht mbresëlënëse tek fëmijet kur ata pranuan dhurat.

Ndonjëher fëmijët tonë nuk janë të kënaqur me modelin e Iphon-it të cilin ua kemi bërë dhuratë, dhe kjo për shkak se janë të ngopur me to, por në disa vende kënaqën shumë qofte edhe me një lodër të thjeshtë apo me fletore. T’i ndjekim këto reagime …

Reagimet janë mbresëlënëse!